Tìm kiếm (căn hộ Goldsilk 2 phòng ngủ; 3 phòng ngủ)

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020

Các loại căn hộ ở chung cư Gold Silk

Chung cư Gold Silk có 8 loại căn hộ ở như sau và số căn một tầng tính cho 1 tòa:

1. Loại căn hộ 2 phòng ngủ + 1 vệ sinh: diện tích 68m2 (64), có 1 lô-gia ; Số lượng căn: 01 căn /tầng
2. Loại căn hộ 2 phòng ngủ + 2 vệ sinh: diện tích 78m2 (74), có 1 lô-gia + 1 ban công ; Số lượng căn: 05 căn /tầng
3. Loại căn hộ 2 phòng ngủ + 2 vệ sinh: diện tích 98m2 (94), có 2 ban công ; Số lượng căn: 01 căn /tầng
4. Loại căn hộ 3 phòng ngủ + 2 vệ sinh: diện tích 99m2 (94), có 2 ban công, căn góc ; Số lượng căn: 01 căn /tầng
5. Loại căn hộ 3 phòng ngủ + 3 vệ sinh: diện tích 110m2 (105), có 1 lô-gia + 2 ban công ; Số lượng căn: 01 căn /tầng
6. Loại căn hộ 4 phòng ngủ + 3 vệ sinh: diện tích 128m2 (121), có 2 ban công, căn góc ; Số lượng căn: 01 căn /tầng
7. Loại căn hộ 3 phòng ngủ + 2 vệ sinh: diện tích 121m2 (115), có 3 ban công ; Số lượng căn: 02 căn /tầng
8. Loại căn hộ 3 phòng ngủ + 3 vệ sinh: diện tích 128m2 (121), có 3 ban công, căn góc, có phòng kho ; Số lượng căn: 02 căn /tầng.

Chú ý:

* Chung cư gồm 2 tòa đối xứng nhau nên số lượng căn nhân hai.

* Tầng 26-32 có mặt bằng khác nên một số loại căn số lượng có khác trên.